Veseli smo vsake pomoči.
Sredstva lahko nakažete na naš transakcijski račun SI56 0230 3025 8563 359,
odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, poslovalnica Domžale 2.
Za izkazano pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.

  • OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska 69, 1230 Domžale [povezava]
  • OBMOČNA IZPOSTAVA JSKD Domžale, Ljubljanska 76, 1230 Domžale [povezava]
  • KRAJEVNA SKUPNOST JARŠE-RODICA, Groblje 1, 1230 Domžale [povezava]
  • KULTURNO DRUŠTVO GROBLJE, Groblje 1, 1230 Domžale [povezava]

MePZ Klas Groblje

Pevsko društvo
Mešani pevski zbor Klas Groblje

Groblje 1, Groblje
1230 Domžale, Slovenija

Aktualno

  • ...

Podrobneje o nastopih pred nami in preteklih dogodkih. [več]