• placeholder

Ana Bizjan prihaja iz Krškega. Z zborovskim petjem se je prvič srečala na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani v takratnem Komornem zboru pod vodstvom Damijana Močnika in na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v zboru pod vodstvom Tomaža Habeta in Ambroža Čopija. Na Konservatoriju za glasbo in balet je l. 2011 maturirala iz glasbenega stavka, na Škofijski klasični gimnaziji pa je istega leta opravila splošno maturo. Po končani srednji šoli se je vpisala na študij sakralne glasbe na Akademiji za glasbov Ljubljani, kjer je l. 2014 opravila prvostopenjsko diplomo. Leta 2017 je zaključila magistrski študij na istem oddelku z izbranim modulom zborovodstvo. Ob zaključku magistrskega študija je pod mentorstvom prof. Sebastjana Vrhovnika s Komornim zborom Megaron, Oktetom Ephemeros, Koralnim zborom Akademije za glasbo, Godalnim kvartetom Akademije za glasbo in sopranistko Mojco Bitenc pripravila koncert z naslovom »Sredi življenja smo«, ki je obsegal sakralna dela slovenskih in tujih skladateljev od srednjega veka do danes.
Redno se udeležuje mojstrskih tečajev za dirigiranje pri priznanih domačih in tujih dirigentih (Gary Graden, Jose Villa in Casanas, Borut Smrekar idr.).
Vodila je različne pevske sestave, v nekaterih pa je bila tudi sama članica. V času študija je pela v Komornem zboru Akademije za glasbo in Koralnem zboru Akademije za glasbo v Ljubljani. Kot korepetitorka in pevka sodeluje s Komornim zborom Megaron. V domači župniji deluje kot organistka in od leta 2009 tam vodi Ženski pevski zbor Slovenka.

Od septembra 2017 vodi Mešani pevski zbor Klas Groblje.

MePZ Klas Groblje

Pevsko društvo
Mešani pevski zbor Klas Groblje

Groblje 1, Groblje
1230 Domžale, Slovenija

Aktualno

Podrobneje o nastopih pred nami in preteklih dogodkih. [več]